Niska emisja i oświata

Dwa tematy – likwidacja niskiej emisji oraz reforma systemu oświaty – dominowały na spotkaniu starosty gliwickiego i włodarzy gmin powiatu, zorganizowanym 27 lutego w Wielowsi. Spotkanie, które odbyło się w pięknej, zabytkowej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi, otworzył wójt Wielowsi Ginter Skowronek, przedstawiając również informacje na temat gminy i jej ostatnich inwestycji. W tematykę…

Szkolny konkurs tańca

23 lutego w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie odbył się coroczny konkurs tańca. Chętnych do wzięcia udziału w konkursowych zmaganiach nie brakowało. Uczestnicy podeszli do konkursu z wielkim zaangażowaniem, zabrzmiały ambitne podkłady muzyczne, uczniowie przygotowali bogatą choreografię i ciekawe stroje. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, ponieważ wszyscy uczniowie zaprezentowali naprawdę wysoki poziom i zatańczyli…

Szkody górnicze

Przypominam mieszkańcom Gminy Gierałtowice, że mogą ubiegać się o odszkodowanie za tak zwane szkody górnicze. Pamiętać należy, że roszczenia związane ze szkodami spowodowanymi ruchem zakładu górniczego przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. Szczegółowe informacje: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” ul. Makoszowska 24,…

Ważne dla mieszkańców Gierałtowic

Na stronie internetowej gieraltowice.pl można zapoznać się z Obwieszczeniem Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się na stronie internetowej, a także w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice (sala sesyjna) do 28 lutego br. Uwagi należy…

Kolory na zdrowie

1 lutego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Kolory na zdrowie – czyli jem zdrowo i żyję kolorowo” oraz wręczenie nagród jego zwycięzcom. Uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat promujący zdrowy styl życia w postaci kartki do kolorowanki (rysunek konturowy) z użyciem grafiki komputerowej. Komisja wybrało następujących laureatów: I miejsce zajęła…