Młodzi ze świata w powiecie gliwickim

Od środy, 20 lipca w wielu parafiach powiatu gliwickiego przebywają młodzi ludzie z całego niemal świata, pielgrzymi na Światowe Dni Młodzieży. Pielgrzymi przybyli do nas m.in. z USA, Filipin, Salwadoru, Dominikany, Niemiec, Włoch, Czech, czy Słowacji. W środę knurowskie Gimnazjum Miejskie nr 3 przy alei Lipowej zamieniło się w punkt przyjęć pielgrzymów. Czekali tam na…

Powiat Przyjazny Środowisku

Konkurs „Powiat Przyjazny Środowisku” na stałe wpisał się już w zielony krajobraz naszego powiatu. Znamy już wyniki jego tegorocznej edycji.   W tym roku do konkursu zgłoszone zostały 22 wnioski z 7 gmin, w tym: z gminy Gierałtowice – 2, z gminy Pilchowice – 3, z gminy Pyskowice – 2, z gminy Rudziniec – 5,…

Światowe Dni Młodzieży na naszym terenie

Ku końcowi zbliżają się – również na naszym terenie – wielomiesięczne przygotowania do organizacji Światowych Dni Młodzieży. 20 lipca na terenie naszego powiatu zagoszczą pielgrzymi z wielu zakątków świata – m.in. z Niemiec, Słowacji, Węgier, USA, Dominikany i Włoch. Wszyscy znajdą zakwaterowanie u rodzin, mieszkańców powiatu gliwickiego. Najpierw wspólnie z goszczącymi ich rodzinami i księżmi…

W Knurowie uczczono górnicze tradycje

3 lipca w Knurowie odbyły się uroczystości, upamiętniające rocznicę przejęcia tamtejszej kopalni przez Polskę w 1922 roku. To także Święto Patronów KWK „Knurów-Szczygłowice”. Przypomniano, iż 29 czerwca 1922 roku w tym historycznym wydarzeniu uczestniczył m.in. Wojciech Korfanty. W jego obecności dwóm szybom kopalnianym nadano imiona Piotr i Paweł, podpisując stosowny akt. W okresie międzywojennym knurowscy…

Spotkanie organizacji pożytku publicznego

30 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach zorganizowano spotkanie informacyjne, na które zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu. Jego celem było przede wszystkim zaznajomienie przedstawicieli organizacji z obecnym stanem prawnym odnoszącym się do stowarzyszeń. Konieczność zaznajomienia się z obowiązującym prawem wynika ze zmian, które wprowadziła Ustawa z 25 września 2015 r.…

Pracowite pięć lat

30 czerwca jubileusz 5-lecia obchodziła Jednostka Wojskowa AGAT w Gliwicach. W imieniu Powiatu Gliwickiego na ręce dowódcy płk. Sławomira Drumowicza gratulacje z tej okazji złożyli wicestarosta Ewa Jurczyga oraz przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek. Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystym apelem pododdziałów na terenie jednostki z udziałem przedstawicieli parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, a…

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego

Jednogłośne absolutorium za 2015 rok otrzymał Zarząd Powiatu Gliwickiego. Głosowanie odbyło się na sesji Rady Powiatu Gliwickiego 22 czerwca. Wcześniej radni rozpatrzyli sprawozdane z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego i sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz informację o stanie mienia powiatu, które przedstawiła skarbnik Maria Owczarzak-Siejko. Następnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Gliwickiego za…

Konwent na Zamku

20 czerwca na Zamku w Toszku odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Spotkanie otworzyli Ireneusz Czech – wójt Gminy Kochanowice, koordynator konwentu, Grzegorz Kupczyk – burmistrz Toszka oraz Waldemar Dombek – starosta gliwicki. W obradach burmistrzom i wójtom towarzyszyli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Krystian…

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach informuje, że wprowadzono istotne zmiany dla stowarzyszeń, w tym zwykłych. Wynikają one z ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, której większość postanowień weszła w życie 20 maja br. Poniżej najważniejsze ze zmian. Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji…