Starosta i włodarze gmin w Żernicy

16 marca – tym razem w Żernicy w gminie Pilchowice – odbyło się kolejne spotkanie starosty gliwickiego Waldemara Dombka i włodarzy gmin naszego powiatu. Główna część obrad poświęcona była zagadnieniom związanym z planowanym powołaniem do życia Metropolii „Silesia” na mocy nowej ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitarnych. Wziął w niej udział…

Centrum Rozwoju Lokalnego udostępnia edukacyjne kolorowanki

„Bezpieczne wakacje”, „Zdrówko na bis” czy „Wędrówki jurajskim szlakiem” – to przykłady edukacyjnych publikacji, które można bezpłatnie pobrać ze strony kreatywnydzieciak.pl. Po pobraniu materiały należy wydrukować i można je wykorzystać jako kolorowanki. Wydawca zapewnia, że materiały ze strony mogą być wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w przedszkolach, szkołach czy świetlicach. Publikacje zostały opracowane pod okiem pedagoga,…

Spływ kajakowy Kłodnicą i Kanałem Gliwickim

Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „Wiking” przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach organizuje w dniach 13-14 maja VI Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Kłodnicą i Kanałem Gliwickim etap Dzierżno – Kędzierzyn Koźle. Można już zgłaszać swój udział w tej imprezie. – Impreza przyczynia się do popularyzacji turystyki kajakowej w naszym regionie wśród mieszkańców i turystów oraz ukazuje bogactwo…

Modernizacje Roku 2015

Trzy obiekty drogowe wyremontowane w ub. roku przez Powiat Gliwicki otrzymały dyplomy w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku. Wyróżnione zostały w ten sposób największe inwestycje drogowe powiatu, na które Powiat Gliwicki otrzymał dofinansowanie unijne. Są to: przebudowa mostu w Leboszowicach, przebudowa mostu w Pławniowicach oraz tzw. Szlak Europejski. Wszystkie zostały wykonane w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja…

Wkrótce ruszy nabór wniosków

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Pyskowicach Andrzej Frejno informuje, że 31 marca ruszy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wsparcie adresowane jest do osób zainteresowanych inwestycjami związanymi z: rozwojem produkcji prosiąt (maksymalna kwota dofinansowania wynosi 900 tys. zł); rozwojem produkcji mleka krowiego (maksymalna kwota…

Konkurs na prace „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu…

Spotkanie z autorką poradników

W Urzędzie Gminy Gierałtowice odbędzie się spotkanie z Jolantą Szwalbe, autorką poradników takich jak: „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Złap na zawsze wiatr w żagle” czy „Sekrety istnienia”. Autorka opowie jak działać i zachęcać do aktywności życiowej ludzi w każdym wieku. Spotkanie rozpocznie się 3 marca o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice.…

Program stypendialny Marzenia o Nauce

Do 31 marca trwa nabór do programu stypendialnego Marzenia o Nauce. W ramach programu finansowana jest nauka w najlepszych polskich liceach. Projekt przeznaczony jest dla uczniów, którzy w tym roku kończą naukę w gimnazjum, mieszkają w miejscowości do 30 tys. mieszkańców oraz pochodzą z rodzin, w których dochód na jedną osobę jest nie wyższy niż…

XV sesja Rady Powiatu Gliwickiego

25 lutego odbyła się XV sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Na sesji przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek oraz starosta gliwicki Waldemar Dombek złożyli podziękowania za pracę w Radzie Adamowi Ostaleckiemu, który 18 lutego złożył rezygnację ze sprawowania funkcji radnego w związku z powołaniem go na stanowisko dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Adam Ostalecki odebrał też…

Konkurs na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje o otwartym konkursie na zadania publiczne Powiatu Gliwickiego na 2016 rok. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Poniżej przedstawiamy rodzaje zadań wraz z ogólną wysokością środków przeznaczonych na ich realizację: –…