Przygotowania do przebudowy drogi wojewódzkiej 921

19 listopada w knurowskim Ratuszu odbyło się spotkanie, poświęcone planom przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej 78 do granicy miasta Zabrze. Jego uczestników – w tym radnych, przedstawicieli gmin Knurów, Gierałtowice i  Pilchowice oraz firm i instytucji z ich terenu – powitali prezydent Knurowa Adam Rams i starosta gliwicki Waldemar Dombek. Plany…

Konkurs plastyczny – ANIOŁY, ANIOŁKI

Urząd Gminy Gierałtowice zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. ANIOŁY, ANIOŁKI. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Prace grupowe nie będą oceniane. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Na konkurs można złożyć prace wykonane w różnych technikach plastycznych z następujących materiałów: masa solna, glina, modelina, gips,…

XII sesja Rady Powiatu Gliwickiego

26 listopada o godz. 14.00 rozpocznie się XII sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Będzie miała charakter wyjazdowy. Część sesji odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3), radni złożą także wizyty w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o. o., Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej,  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach…

Prof. Jan Miodek odwiedzi Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa

23 listopada o godz. 12.00 w auli Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach (pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 9) odbędzie się wykład otwarty prof. Jana Miodka.   Prof. Jan Miodek to znany językoznawca i popularyzator wiedzy o polszczyźnie. W wykładzie otwartym opowie „O języku współczesnej młodzieży”. Spotkanie organizuje Biblioteka Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach, która od ponad roku zabiegała o…

Uczciliśmy Niepodległą Polskę

11 listopada świętowaliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku z tej okazji odbyły się liczne patriotyczne uroczystości. W ich organizację włączył się również Powiat Gliwicki.   Powiat tradycyjnie świętował Dzień Niepodległości wspólnie z Miastem Gliwice. W Katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny,…

11 listopada – Święto Niepodległości

11 listopada świętować będziemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jak co roku z tej okazji odbędą się liczne patriotyczne uroczystości. W ich organizację włączył się również Powiat Gliwicki.  Powiat Gliwicki tradycyjnie świętował będzie Dzień Niepodległości wspólnie z Miastem Gliwice. O godz. 12.30. w Katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbędzie się msza św.…

Informacja starosty gliwickiego

Zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznie ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Gierałtowice – miejscowości: Paniówki, Przyszowice.   Starosta Gliwicki         Informuje zgodnie z art. 24a, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne…